Huisregels Holwerterfeest

Om er met z’n allen ook dit jaar weer een geslaagd feest van te maken, hebben we een aantal tips / huisregels. Lees deze voor de tijd even goed door en deel ze vooraf met je vrienden.

 • Er wordt onder de 18 jaar geen alcohol geschonken.
 • We werken met een alcoholbeleid, neem dus altijd een geldig legitimatiebewijs mee.
  Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang tot het feestterrein weigeren.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 • Het is verboden te roken in de feesttent.
 • Het is verboden om op het feestterrein drugs te gebruiken of in het bezit ervan te zijn.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in je bezit te hebben.
 • Het is verboden om het podium te betreden.
 • Op gronde van gedrag op het feestterrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie
  en/of de beveiliging u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en/of discriminatie wordt niet getolereerd.
 • Bij ongewenst gedrag of agressie wordt de persoon / personen van het terrein verwijderd.
 • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade,
  die je als bezoeker kan ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aanbrengen aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Je stemt ermee in dat film/foto’s die gemaakt worden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden,
  zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein om welke reden dan ook, heb je geen recht op restitutie van gelden.
 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.