Sportmiddag

26 jun 2022
12.00
Feestterrein 't Keechje

Sportmiddag

KAATSEN – 12.00 uur

Er wordt gekaatst met de zachte bal. Opgave tot zaterdag 25 juni 19.00 uur bij Metske v/d Ploeg (0519-561900) of bij de bestuursleden van Concordia.

VOLLEYBAL – 13.00 uur

De wisseltrofee is in handen van de Hûnehokboys uit Engwierum. Wie gaat dit jaar met de beker naar huis? Opgave voor zaterdagavond 25 juni bij Theo Broersma
of via stratenvolleybal@holwerterfeest.nl.

JEU DE BOULES – 13.30 uur

Aanmelden bij ’t Partoer. Er worden mix-teams gemaakt met de geoefende boulers en de niet-boulers. Deelname vanaf 16 jaar.

De prijsuitreiking van de verschillende activiteiten vindt na afloop plaats op het veld.